top of page

Garage 4.0 :

connected_car_head2.jpg

Connected Car

De sector van autodealers, herstellers en koetswerkherstellers zal op korte termijn een sterke evolutie ondergaan. E-commerce en een andere steeds meer gecentraliseerde aanpak van de autoproducenten zullen een schokgolf...

e_learning_mini.jpg

E-learning

Blended learning opleidingen met contactfasen in de talen van de Euregio Maas-Rijn moeten ontwikkeld worden. Deze opleidingen zullen plaatsvinden bij onze projectpartners in Luik, Limburg, Eupen, Heerlen en Köln/Bonn e...

workshop_mini.jpg

Workshop

In het totaal worden 23 workshops en 15 rondetafelgesprekken van 5 sessies opgezet in de talen van de Euregio Maas-Rijn. De thema’s zijn ‘alternatieve aandrijvingen met als zwaartepunt elektromobiliteit’ en ‘inn...

employer_roundtable_mini.jpg

Employer roundtable

De planning en organisatie van de tafelronden van ondernemers gebeurt in de vorm van avond events met een workshop, een theoretisch deel en interactieve praktijk. Deze tafelronden gebeuren in besloten groep om de openhe...

car_dealership_mini.jpg

Car dealership - garage

De bedrijven van de automobielsector worden ondersteund in het kader van het project, om op korte en op lange termijn hun eigen sterkten en zwakheden te kennen en op die manier operatief te kunnen reageren op de impasse...

electric_car_mini.jpg

Electric Car

Elektromobiliteit biedt het perspectief van een CO²-vrije mobiliteit. Het opnemen van elektromobiliteit in de opleiding van jongeren is onontbeerlijk voor het welslagen van de elektromobiliteit op middellange en lange ...

digitalization_mini.jpg

Digitalization

WEB 4.0, elektromobiliteit en technische innovaties in de automobielsector vormen momenteel brandend actuele thema's waarbij de elektromobiliteit de voornaamste uitdaging vormt voor de nabije toekomst. WEB 4.0 verandert...

tablets_multimedia_mini.jpg

Tablets + Multimedia

Wanneer de deelnemers voor het eerst met e-learning werken, moeten ze de mogelijkheid hebben om een begeleider te contacteren in geval van vragen i.v.m. de inhoud. Tijdens de contactmomenten worden didactische metho...

student_mini.jpg

Student education apprenticeship

Blended learning opleidingen in de talen van de Euregio Maas-Rijn moeten voor volgende doelgroepen ontwikkeld worden: stagiairs, studenten, arbeiders en bedienden/medewerkers in de ontwikkeling, herstel en onderhoud van...

bottom of page