top of page

VISTA college

We zijn een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) voor het middelbaar beroepsonderwijs met een aanbod van 200 verschillende opleidingen, volwasseneneducatie en bedrijfsopleidingen. Bij ons studeren ruim 7500 studenten en werken 900 medewerkers. Het geven van kwalitatief goed onderwijs vinden we heel belangrijk. Daarbij gaan we uit van de ontwikkelmogelijkheden van onze student. We helpen ze daarbij hun eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontplooien. Zo halen we meer voldoening en plezier uit hun opleiding en toekomstig beroep.

Vista-Thumbnail.png
bottom of page