ACTUS

We zijn een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) voor het middelbaar beroepsonderwijs met een aanbod van 200 verschillende opleidingen, volwasseneneducatie en bedrijfsopleidingen. Bij ons studeren ruim 7500 studenten en werken 900 medewerkers. Het geven van kwalitatief goed onderwijs vinden we heel belangrijk. Daarbij gaan we uit van de ontwikkelmogelijkheden van onze student. We helpen ze daarbij hun eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontplooien. Zo halen we meer voldoening en plezier uit hun opleiding en toekomstig beroep.

Copyright © 2018 ZAWM Eupen - tous droits réservés - Editeur responsable : Thomas Pankert
Mentions légales
Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes
Vervierser Strasse 73 B-4700 Eupen - Tel.: +32/(0)87/59.39.89 - Fax: +32/(0)87/55.27.95 - E-mail: zawm@zawm.be 
Concept & réalisation : AutoFORM - Centre de compétence automobile