top of page

Connected car :

connected_car_head2.jpg

De sector van autodealers, herstellers en koetswerkherstellers zal op korte termijn een sterke evolutie ondergaan. E-commerce en een andere steeds meer gecentraliseerde aanpak van de autoproducenten zullen een schokgolf veroorzaken, zowel bij de merkverdelers als bij de onafhankelijke ondernemingen. Er is een nood aan vernieuwde business modellen, nieuwe verkoopst- en marketingechnieken via omnichannelaanpak/social media en dergelijke. Dit project wil vanuit soortgelijke ervaringen in andere sectoren de zoektocht naar een nieuwe aanpak ondersteunen. 

Innovatieve autotechnologieën zullen in de toekomst zeer grote invloed hebben op de opleidingen in de autotechniek. Zo zal het toenemende gebruik van ondersteunende systemen bij het autorijden en geconnecteerde voertuigen de benodigde kennis en vaardigheid stevig veranderen en uitbreiden met vooral kennis en vaardigheid op het gebied van elektotechniek en ICT.

bottom of page