top of page

ELECTRIC car :

connected_car_head2.jpg

Elektromobiliteit biedt het perspectief van een CO²-vrije mobiliteit. Het opnemen van elektromobiliteit in de opleiding van jongeren is onontbeerlijk voor het welslagen van de elektromobiliteit op middellange en lange termijn. Autobedrijven en hun werknemers moeten consumenten aanzetten tot alternatieve energieën en hen op professionele wijze van advies te dienen. De EU-regelgeving voor de vermindering van de CO²-uitstoot voor nieuwe voertuigen bepaalt dat deze tegen 2020 moet worden teruggebracht tot een gemiddelde van 95 g/km. Op lange termijn hebben de Europese voorschriften ook invloed op het (business) verdienmodel, de arbeidsmarkt en de beroepsopleidingen. Het onderhavige project steunt deze belangrijke doelstellingen. Een bestaande, elektrische auto (Smart) en een Labcar worden op didactische wijze aangepast. Daarnaast wordt een documentatie aangemaakt, die de onderdelen van de elektrische aandrijving verklaren en informatie aanreikt over deze onderdelen en de elektrische sturing, die op een didactische wijze zijn aangepast, alsook van de meetpalen.
Dit didactisch voertuig is bestemd voor de deelnemers aan de multimedia-opleidingen en workshops, en de perfecte link tussen theorie en praktijk en het hoogtepunt van dit opleidingsconcept.

bottom of page