top of page

EMPLOYER ROUNDTABLE

Het Interreg Garage 4.0-project heeft tot doel de duurzaamheid van bedrijven, banen en opleidingsplaatsen in de automobielsector te waarborgen door het aanbieden van opleidings- en bijscholingsmogelijkheden.
Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe business- en distributiemodellen.


De planning en organisatie van ondernemende rondetafels in de vorm van evenementenavonden omvat een workshop, een theoretisch gedeelte en praktische interacties. Ondernemers uit verschillende regio's werken samen in leernetwerken.

De planning en organisatie van de tafelronden van ondernemers gebeurt in de vorm van avond events met een workshop, een theoretisch deel en interactieve praktijk. Deze tafelronden gebeuren in besloten groep om de openheid en dynamiek in de discussie te houden wordt alles confidentieel behandeld. De deelnemers ontvangen een handleiding om hen in hun management te ondersteunen.

 

Veldrapport deelnemers

Interview.jpg

Deze documentaire is een geschreven versie van het interview met:

 

  • Mr. Renardy

  • Mr. Wermeester 

 

Als een veldrapport moet de documentatie potentiële deelnemers motiveren om deel te nemen aan het lerend netwerk van het Garage 4.0-project.

Hallo, de auto-industrie is in een staat van beroering. E-mobiliteit is in opmars, steeds meer computertechnologie wordt in serie geïnstalleerd. Rijhulpsystemen zijn een eerste stap naar autonoom rijden. Het digitale netwerk van voertuigen en servicecentra gaat onverbiddelijk vooruit. Autowerkplaatsen moeten zich aanpassen aan deze ontwikkelingen en veranderingen. Daarom is in het kader van een Interreg-project "Garage 4.0" het idee ontstaan om kleine en middelgrote autowerkplaatsen te ondersteunen in de vorm van een lerend ondernemersnetwerk.

 

Mijnheer Renardy, u runt sinds 1994 een onafhankelijke garage en heeft samen met zeven collega's die ook eigenaar zijn van een onafhankelijke garage, vijf avonden lang deelgenomen aan een rondetafelgesprek met bedrijven. Welke verwachtingen hadden u en de andere deelnemers aan de rondetafelgesprekken met bedrijven?

"Zoals reeds vermeld, zal de automobielsector de komende jaren voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld met de invoering van elektrische voertuigen enz. staan en elke ondernemer van het midden- en kleinbedrijf moet zich op de situatie voorbereiden, d.w.z. er was een zekere nieuwsgierigheid om te zien hoe collega's met deze aankomende problemen zullen omgaan. In principe waren alle collega's benieuwd wat voor ideeën er zijn om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan".

Meneer Wermeester, u runt sinds 2016 een onafhankelijke garage en heeft samen met zeven collega's die ook eigenaar zijn van een onafhankelijke garage, vijf avonden lang deelgenomen aan een rondetafelgesprek met bedrijven. Welke verwachtingen hadden u en de andere deelnemers aan de rondetafelgesprekken met bedrijven?

"Ik moet eerlijk bekennen, ik ging deze ronde in zonder verwachtingen. Ik was meer nieuwsgierig naar de uitwisseling die zal plaatsvinden tussen de individuele ondernemers".

 

Tijdens de bijeenkomst van de ondernemers van onafhankelijke garages was het de bedoeling dat de groep het eens zou worden over een globaal onderwerp onder leiding van een ervaren moderator. Gesuggereerde onderwerpen met implicaties voor de bedrijfsstrategie waren beschikbaar voor selectie: Digitalisering & Klantprofiel, Technologie & Operations, Generatiemanagement en Duurzaamheid & Ecologie. Over welk onderwerp was het lerend netwerk het eens?

"We besloten op onze eerste vergadering over het onderwerp van nieuwe zakelijke ideeën."

"We hebben afgesproken ideeën te vinden voor nieuwe bedrijfsmodellen om een oplossing of liever gezegd het voortbestaan van kleine en middelgrote onafhankelijke garages in het "digitale tijdperk" te garanderen.

 

Kun je wat specifieker zijn?

"Laten we het voorbeeld van de elektrische voertuigen nemen: voor de normale autoreparatiebedrijven zoals die nu bestaan, wordt een groot deel van het werk weggelaten, d.w.z. we hebben geen verbrandingsmotoren meer, d.w.z. een inspectie ziet er heel anders uit: we vervangen geen bougies, luchtfilters, oliefilters enz. en het hele uitlaatgasemissiecontrolesysteem wordt weggelaten. Daarom moeten we op zoek naar nieuwe gebieden waar we ons geld kunnen verdienen, vooral met elektrische voertuigen zal het onderhoud niet meer zo uitgebreid zijn, het zal ongeveer 50% van de vorige onderhoudswerkzaamheden zijn. Bovendien zal dit werk misschien door andere ambachten worden uitgevoerd. Daarom moeten we ons beroep consolideren en op zoek gaan naar andere nieuwe gebieden waarop we ons geld kunnen verdienen".

 

Betekent dit dat je op korte termijn moet handelen?

"Nee, maar moet in ieder geval voorbereid zijn, niemand kan nu zeggen waar het naartoe gaat. Deze ontwikkeling kan heel snel gaan, maar het kan ook nog eens tien jaar duren, dat weet niemand. Politici hebben gekozen voor elektrische aandrijving, niemand kan zeggen of dit nu de juiste weg is en of het de juiste beslissing is, maar de weg is wel bewandeld en we moeten erop voorbereid zijn, zodat we er ook in de toekomst voor onze klanten kunnen zijn".

 

Wat vond u van de situatie van het ontmoeten van collega's (en tegelijkertijd concurrenten) uit dezelfde branche en het uitwisselen van ideeën met hen over het onderwerp "nieuwe bedrijfsideeën"?

"Het was duidelijk dat we na korte tijd het wiel niet opnieuw zouden uitvinden, dat wil zeggen dat er geen nieuw zakelijk idee was, maar dat we door middel van brainstormen ideeën konden uitwisselen. Je zou nu kunnen zeggen dat het allemaal concurrenten zijn, dus ik moet voorzichtig zijn met mijn ideeën, anders heb ik nu het topidee en neemt iemand anders het van me af, maar het topidee zal niet eens bestaan, dat wil zeggen dat we elkaar alleen maar kunnen steunen, samen ideeën nastreven, en dat zal uiteindelijk zijn wat kleine ondernemers moeten doen, dat wil zeggen bij elkaar zitten, elkaar helpen. Een of twee van hen zullen zich specialiseren, ze zullen samenwerken, dus er is een netwerk nodig.

Wat deze avonden hebben opgeleverd is het idee om een netwerk op te bouwen, we hebben nu voor het begin besloten dat we elkaar regelmatig zullen ontmoeten in onze bedrijven, dit heeft nu plaatsgevonden. De persoon die uitnodigt om zijn bedrijf te presenteren, we ontwikkelen wederzijdse suggesties voor verbetering en zien eventueel ook dat ik samen met de collega kan werken, zo moet het in de toekomst tussen ons werken, dat is wat we verstaan onder een netwerk, het helpen van elkaar".

 

"Het idee is heel mooi en interessant. Persoonlijk vind ik het soms goed om over zulke onderwerpen te praten met mijn concurrenten, omdat je je horizon kunt verbreden door ideeën van anderen en misschien word je dan gewezen op dingen of ideeën die je niet vanzelfsprekend vindt (door je "dagelijkse leven")".

 

Is er een concrete oplossingsaanpak ontwikkeld rond het thema "nieuwe bedrijfsideeën"?

"Nee, natuurlijk niet. Ik had zoiets niet verwacht. Niemand kan ons het perfecte businessmodel voor de toekomst laten zien vanuit een staande positie. Maar u bent alerter geworden en u bent ook aangemoedigd om uw toekomstige plannen voortdurend in het oog te houden en deze in twijfel te trekken.

Het doel van de lerende netwerken in het project is het ondersteunen van kleine en middelgrote ondernemingen in de autohandel en de ambachtelijke sector en het waarborgen van hun concurrentievermogen. Denkt u dat deze vorm van lerende netwerken de bedrijven kan helpen om de uitdagingen van toekomstige veranderingen in het businessmodel van het autobedrijf aan te gaan?

"Het project van lerende netwerken is een zeer goede zaak voor kleine en middelgrote ondernemingen om hun concurrentievermogen te vergroten. Zoals in het begin al werd vermeld, is het doel van het netwerk om elkaar te helpen, om nieuwe technologieën aan elkaar te introduceren en te presenteren De nieuwe ontwikkelingen in de automobielsector zijn soms zeer uitgebreid en het is niet mogelijk om ze allemaal te volgen, maar als je er door collega's aan wordt voorgesteld, heeft het een leerfunctie en kun je ook zien welke onderwerpen op dit moment actueel zijn. Dit geeft een overzicht en u kunt vervolgens reageren wanneer deze taken op u afkomen".

"Ja en nee. Het netwerk is een mooie ruil voor probleemgevallen, ondertussen denk ik ook dat het een ankerpunt is voor een uitwisseling van specifieke apparatuur waarmee de investeringskosten van de individuele bedrijven binnen de perken kunnen worden gehouden. Met "Nee" vind ik: als je je verslaapt aan de ontwikkeling van de industrie, als je te zeker bent van jezelf of als je niet gespecialiseerd bent, kan het netwerk je ook niet helpen".

 

In hoeverre heeft de deelname aan het lerend netwerk u gemotiveerd om na te denken over de toekomstige situatie van uw eigen bedrijf?

"Ik moet zeggen dat ik 42 jaar oud ben en de andere deelnemers waren aanzienlijk jonger, begin 20 jaar. Mijn toekomst is veilig voor mijn bedrijf, na mijn deelname aan het rondetafelgesprek met bedrijven heb ik mijn positie kunnen heroverwegen, bestaande twijfels zijn verdwenen, d.w.z. ik run zelf een nichebedrijf door Engelse voertuigen te repareren en zal er mijn geld mee kunnen verdienen tot mijn pensioen".

"Het motiveerde me om na te denken over mijn toekomstige situatie. Zoals ik al eerder zei, opent het netwerk uw ogen weer en moedigt het u aan om alerter te zijn en voorbereid te zijn als dat nodig is of om al verschillende veranderingen door te voeren in verband met de modernisering of digitalisering in de automobielsector".

Werkt het netwerk nog steeds na de gematigde avonden?

"Ja, het netwerk blijft werken en komt regelmatig bijeen om verschillende dingen uit te wisselen. Op dit moment vergaderen we om de beurt in de verschillende werkplaats van de deelnemers, wat erg interessant is, zodat je kunt zien hoe het andere werk en de werkmethoden kunnen worden verbeterd als dat nodig is".

 

Kunt u andere ondernemers aanraden deel te nemen aan een lerend Ondernemersnetwerk?

"In ieder geval, want voor mijzelf, en ik doe dit al jaren, zijn netwerken het enige en het belangrijkste".

"Ja, ik kan ondernemers adviseren om deel te nemen aan deze rondes. Hoe groter het netwerk, hoe meer ideeën en uitwisseling er is".

 

Meneer Renardy, hartelijk dank voor het interview.

Meneer Wermeester, hartelijk dank voor het interview.

bottom of page