Student education apprenticeship :

Blended learning opleidingen in de talen van de Euregio Maas-Rijn moeten voor volgende doelgroepen ontwikkeld worden: stagiairs, studenten, arbeiders en bedienden/medewerkers in de ontwikkeling, herstel en onderhoud van auto’s, het herstel en spuiten van koetswerk en de verkoop en service in de autoverkoop. Het doel is een nieuw concept te ontwikkelen, dat bijdraagt aan de snelle en toenemende digitalisering van onze samenleving in het algemeen en de automobielsector in het bijzonder. E-learning, ingepast in Blended learning geldt als een van de meest moderne multimediale mogelijkheden. Zo ook de ontwikkeling van nieuwe apps met een hoge educatieve waarde.

Copyright © 2018 ZAWM Eupen - tous droits réservés - Editeur responsable : Thomas Pankert
Mentions légales
Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes
Vervierser Strasse 73 B-4700 Eupen - Tel.: +32/(0)87/59.39.89 - Fax: +32/(0)87/55.27.95 - E-mail: zawm@zawm.be 
Concept & réalisation : AutoFORM - Centre de compétence automobile