top of page

Student education apprenticeship :

workshop_head.jpg

Blended learning opleidingen in de talen van de Euregio Maas-Rijn moeten voor volgende doelgroepen ontwikkeld worden: stagiairs, studenten, arbeiders en bedienden/medewerkers in de ontwikkeling, herstel en onderhoud van auto’s, het herstel en spuiten van koetswerk en de verkoop en service in de autoverkoop. Het doel is een nieuw concept te ontwikkelen, dat bijdraagt aan de snelle en toenemende digitalisering van onze samenleving in het algemeen en de automobielsector in het bijzonder. E-learning, ingepast in Blended learning geldt als een van de meest moderne multimediale mogelijkheden. Zo ook de ontwikkeling van nieuwe apps met een hoge educatieve waarde.

bottom of page