top of page

Cardealership - garage

car_dealership_head.jpg

De bedrijven van de automobielsector worden ondersteund in het kader van het project, om op korte en op lange termijn hun eigen sterkten en zwakheden te kennen en op die manier operatief te kunnen reageren op de impasses in hun eigen processen en hun strategie snel en succesvol aan te passen aan de veranderingen. Door snel te reageren en te beslissen beïnvloedt men de concurrentiefactor op doorslaggevende wijze. Zo kunnen bedrijven duurzaam ontwikkelen, hun voortbestaan veiligstellen en zich in voorkomend geval duurzaam openstellen voor nieuwe branches. 

Door de implementatie van een hele reeks nieuwe bekwaamheden op basis van de behoeften van de arbeidsmarkt (kennis van nieuwe technologieën zoals bv. alternatieve aandrijvingen) bij de collega's in de werkplaats, wordt de toekomst van hun job veiliggesteld. De collega's van de distributie en het middle-management passen zich ook aan aan de nieuwe distributiemethoden (bv. e-marketing en onlineverkoop) en op die manier aan het nieuwe gedrag van de klanten. Geconfronteerd met het dalende aantal bezoekers aan de concessies kunnen ze nieuwe bedrijfstakken ontwikkelen en op die manier een grotere werkzekerheid of werkzekerheid op langere termijn verwezenlijken.

bottom of page