Tablets + multimedia

Wanneer de deelnemers voor het eerst met e-learning werken, moeten ze de mogelijkheid hebben om een begeleider te contacteren in geval van vragen i.v.m. de inhoud. 

Tijdens de contactmomenten worden didactische methoden en specifieke leervormen (met IT-tools) gebruikt. Een begeleidende handleiding ondersteunt de trainers/opleiders. De integratie van tablets in de opleiding is een must. Hierdoor is het mogelijk om de expertise van de partners in het gebruik van educatieve methodes op een hoger niveau te brengen door middel van nieuwste interactieve multimedia-instrumenten.

Copyright © 2018 ZAWM Eupen - tous droits réservés - Editeur responsable : Thomas Pankert
Mentions légales
Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes
Vervierser Strasse 73 B-4700 Eupen - Tel.: +32/(0)87/59.39.89 - Fax: +32/(0)87/55.27.95 - E-mail: zawm@zawm.be 
Concept & réalisation : AutoFORM - Centre de compétence automobile