DIgitalization :

WEB 4.0, elektromobiliteit en technische innovaties in de automobielsector vormen momenteel brandend actuele thema's waarbij de elektromobiliteit de voornaamste uitdaging vormt voor de nabije toekomst. WEB 4.0 verandert in een distributiekanaal dat steeds meer klanten van alle leeftijden aantrekt en binnenleidt in de onlinewereld, ten nadele van de autodealers, waardoor het professionele profiel van de autordealer en -verkoper verandert. Het is absoluut noodzakelijk dat de branche zich aanpast aan deze toekomstige omwentelingen en gebruikmaakt van de nieuwe verkoopkanalen.

Copyright © 2018 ZAWM Eupen - tous droits réservés - Editeur responsable : Thomas Pankert
Mentions légales
Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes
Vervierser Strasse 73 B-4700 Eupen - Tel.: +32/(0)87/59.39.89 - Fax: +32/(0)87/55.27.95 - E-mail: zawm@zawm.be 
Concept & réalisation : AutoFORM - Centre de compétence automobile